På svenska

Piispa Irja Askola pyhiinvaelluksella Porvoon Tyysterissä

Biskopen i Helsingfors stift Irja Askola (f. 1952) blev teologie magister vid Helsingfors universitet 1975. Askola har under sin karriär arbetat med krävande uppgifter i hemlandet och utomlands, bl.a. vid Konferensen för europeiska kyrkor, yrkeshögskolan Diakonia och Esbo stift. Askola var en av de första kvinnorna som prästvigdes 1988 och hon valdes till biskop i Helsingfors stift 2010. Hon är känd förutom som en orädd samhällsdebattör också som poet och kolumnist.

Ordet biskop kommer från det grekiska ordet episkopos, ”uppsyningsman”. Biskopen är ”församlingarnas och prästernas högsta vårdare”. Biskopen är herde i stiftet, och hans uppgift är att värna om enheten inom kyrkan, att se till att ”horden” hålls samlad. Biskopen besöker församlingarna och gör biskopsvisitationer. Han övervakar församlingslivet och läran, förkunnelsen, gudstjänstutövandet och de kyrkliga riterna. Biskopen viger nya präster, lektorer, diakoner och diakonissor. Han viger kyrkoherdarna i deras ämbete samt sköter invigningarna av kyrkolokaler samt ibruktagandet av dessa.

Biskopar i Helsingfors stift har varit Martti Simojoki (1959 – 1964), Aarre Lauha (1964 – 1972), Aimo T. Nikolainen (1972 – 1982), Samuel Lehtonen (1982 – 1991) och Eero Huovinen (1991 – 2010). Den nuvarande biskopen, Irja Askola, vigdes till sitt ämbete 2010.